Luca A. Degunda Artist

Selected Projects (2008—2013)

About, Contact,


Verein für Originalgrafik
Verein für Originalgrafik
Verein für Originalgrafik
Verein für Originalgrafik

Verein für Originalgrafik

2012

– verein fuer originalgrafik, zurich

Orange Traffic Jam: Silkscreen print on paper, each 50 x 50 cm

Novemberedition, Verein für Originalgrafik, Zürich.

Print: Bea Spillmann, Stallikon